Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Niniejsza polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) zawiera zasady zbierania i przetwarzania informacji o Użytkownikach oraz informacje dotyczące plików cookies (tzw. ciasteczek) obowiązujące w serwisie internetowym http://szopKoszulek.pl.

2.       Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”. Administratorem danych osobowych jestAll Digital Sp. z o.o., ul. Kościerska 13H 89-604 Chojnice, adres : kontakt@szopkoszulek.pl.

3.       Pojęcia pisane wielką literą w Polityce mają znaczenie nadane
i określone w Regulaminie.

 

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.       Dane osobowe przekazane przez Użytkowników przetwarzane są przez "RODO".

2.      Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji
o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji oraz danych
o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa,
w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

3.       Powierzone dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu założenia i prowadzenia Konta oraz Sklepu, złożenia i realizacji zamówienia, kontaktowym, rozpatrzenia postępowania reklamacyjnego.
W razie wyrażenia dodatkowej zgody przez Użytkownika jego dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby celów marketingowych lub wysłania informacji handlowych.

4.       Każdy Użytkownik ma prawo do swobodnego wglądu do podanych danych osobowych, do ich poprawiania, edycji lub usunięcia w dowolnym czasie, w tym do kontroli przetwarzania danych osobowych jak i cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

                                                                     

§ 3. INFORMACJE O COOKIES (CIASTECZKA)

1.       Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji,
z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki Cookiem
(tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

2.       Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu;

3.       W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4.       W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

5.       Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

6.       Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących
z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Polityka w pierwotnym brzmieniu wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jej na stronie internetowej Serwisu.

2.       W sprawach nieuregulowanych w Polityce mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne  (Dz. U. Nr 171, poz. 1800
 z późn. zm.).

3.       RODO jest uprawniony do zamiany Polityki, informacja o zmianie Polityki pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu udostępnienia treści zmienionej Polityki w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującej Polityki. Dalsze korzystania z Serwisu oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Polityce, zaś odmowa akceptacji nowej Polityki skutkuje rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem korzystania z Serwisu.Logowanie
Login:
Hasło:
Koszyk
Twój koszyk jest pusty...

Losowe nadruki